Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Що робить super у Ruby?

Store Image
У Ruby ключове слово "super" використовується для виклику батьківського методу з підкласу. Коли ви оголошуєте підклас, він успадковує всі методи батьківського класу. В деяких випадках ви можете мати потребу замінити функціональність батьківського методу, але все ж бажаєте викликати його для збереження певної логіки. Тут на допомогу приходить ключове слово "super".
Ось приклад, який демонструє використання "super" у Ruby:
class Parent
  def say_hello
    puts "Hello from the Parent class!"
  end
end

class Child < Parent
  def say_hello
    puts "Hello from the Child class!"
    super # Викликаємо батьківський метод
  end
end

child = Child.new
child.say_hello
У цьому прикладі є два класи: "Parent" (батьківський) та "Child" (підклас). Клас "Child" успадковує метод "say_hello" від класу "Parent". У методі "say_hello" класу "Child" ми спочатку виводимо рядок "Hello from the Child class!", а потім викликаємо "super", що викличе метод "say_hello" з батьківського класу.
Як результат, коли ми створюємо екземпляр класу "Child" і викликаємо метод "say_hello", ми отримуємо такий результат:
Hello from the Child class!
Hello from the Parent class!
Таким чином, використання "super" дозволяє нам додавати функціональність (розширювати функціональність) у методи підкласу, зберігаючи при цьому логіку батьківського класу.
Store Image

🙌 Підтримати блог @memecode

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: