Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Як працює has_many through зв'язок (many to many) у Ruby on Rails?

Store Image
У Ruby on Rails, `has_many through` є одним з асоціаційних методів, який дозволяє встановлювати зв'язок між моделями через іншу модель, яку вони обидві мають у has_many зв'язку.
Приклад. Припустимо, у вас є три моделі: User, Role і Assignment. Модель User може мати багато ролей, а також модель Role може належати багатьом користувачам (юзерам). Модель Assignment використовується для зв'язку User і Role через зв'язок has_many through.
class User < ApplicationRecord
  has_many :assignments
  has_many :roles, through: :assignments
end

class Role < ApplicationRecord
  has_many :assignments
  has_many :users, through: :assignments
end

class Assignment < ApplicationRecord
  belongs_to :user
  belongs_to :role
end
У моделях User та Role ми використовуємо ключове слово has_many для встановлення асоціації з моделлю Assignment. Ключове слово through: :assignments вказує Rails використовувати модель Assignment як посередника для встановлення зв'язку між User та Role.
Тепер, коли ми маємо таку структуру, ми можемо отримувати доступ до ролей користувача через асоціацію has_many through
Наприклад:
user = User.find(1)
user.roles # Повертає всі ролі, пов'язані з користувачем (user)
Або навпаки, ми можемо отримати доступ до користувачів, які належать до певної ролі:
role = Role.find(1)
role.users # Повертає всіх користувачів, які мають цю роль (role)
has_many through дозволяє нам зручно працювати з many to many зв'язками в Ruby on Rails, спрощуючи доступ до пов'язаних даних через посередника.
Store Image

🙌 Підтримати блог @memecode

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: