Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Обкладинка нотатки: Яка різниця між nil і false в Ruby?

Яка різниця між nil і false в Ruby?

Store Image
У Ruby і nil, і false використовуються для представлення концепції "нічого" або "хибності", але вони мають різні ролі та поведінку. Розуміння відмінностей між ними є важливим для написання зрозумілого та ефективного Ruby коду.

Характеристика значення nil

 • Тип: nil є екземпляром класу NilClass.
 • Значення: Представляє відсутність значення або "нічого". Він часто використовується для позначення того, що змінній не було присвоєно жодного значення або що метод не повернув жодного результату.
 • Правдивість: nil вважається "хибним" у умовних виразах. Це означає, що в операторі if nil буде трактуватися як хибне значення.
Наприклад:
value = nil
if value
 puts "Цей код не буде виконаний"
else
 puts "Змінна value є nil"
end
Результат:
Змінна value є nil
=> nil

Характеристика значення false

Тип: false є екземпляром класу FalseClass.
Значення: Представляє логічне хибне значення. Використовується в логічних операціях для позначення, що умова є хибною.
Правдивість: false вважається "хибним" у умовних виразах. Це означає, що в операторі if false буде трактуватися як хибне значення.
Наприклад:
value = false
if value
 puts "Цей код не буде виконаний"
else
 puts "Змінна value є false"
end
Результат:
Змінна value є false
=> nil
Чому ми бачимо nil після надрукованого тексту? Читайте в дописі - Чому Ruby код повертає nil після виконання puts?
Основна відмінність між nil і false полягає у їхньому значенні та використанні. nil означає відсутність значення або "нічого", тоді як false означає логічну хибність. Обидва значення вважаються хибними в умовних виразах, але їх сенс і використання відрізняються. Це дозволяє розрізняти ситуації, коли змінна не має значення (nil) і коли умова є логічно хибною (false).
Тобто nil - використовуєтьс для опису пустоти. False - для позначення хибності.
 • Якщо нам треба повернути хибний результат валідації is_valid?, ми маємо повертати false.
 • Якщо нам треба очистити значення - ми використовуємо nil.
 • А в умовному виразі nil та false обидва дають хибний результат.
Перевіримо:
def check_value(value)
 if value
  puts "Значення є істинним"
 else
  puts "Значення є хибним (nil або false)" # Це буде виведено для nil і false
 end
end

check_value(nil)  # Виведе: Значення є хибним (nil або false)
check_value(false) # Виведе: Значення є хибним (nil або false)
check_value(true)  # Виведе: Значення є істинним
check_value(1)   # Виведе: Значення є істинним
check_value("Hello")# Виведе: Значення є істинним
В характиристиці значень ми згадали NilClass та FalseClass. Я особисто ніколи небачив щоб ці класи чипали при роботі з Ruby, але давайте їх розглянемо в суто академічних цілях.

FalseClass

FalseClass є вбудованим класом у Ruby, який представляє логічну хибність. У Ruby тільки два значення вважаються хибними в умовних виразах: false і nil. Ось кілька ключових моментів:
 • В Ruby, false є єдиним екземпляром класу FalseClass. Це означає, що всі змінні, які мають значення false, посилаються на один і той самий об'єкт. Про immediate values більше детально вже писили тут.
 • Значення false часто використовується в логічних операціях і умовних виразах для позначення хибної умови.
 • Клас FalseClass має декілька методів, серед яких найпоширеніші &, |, і ^ для виконання логічних операцій.
FalseClass Instance methods: &, ===, ^, inspect, to_s, |
FalseClass Instance methods: &, ===, ^, inspect, to_s, |
Приклад взаємодії з FalseClass
is_valid = false

puts is_valid.class # => FalseClass

# Використання в умовному виразі
if is_valid
 puts "Цей код не буде виконаний"
else
 puts "is_valid є false" # Це буде виведено
end

# Логічні операції
puts false & true # => false
puts false | true # => true
puts false ^ true # => true
Тож FalseClass зберігає значення false, а також має методи для виконання логічних операцій.

NilClass

NilClass також є вбудованим класом у Ruby, який представляє відсутність значення або "нічого".
 •  В Ruby, nil є єдиним екземпляром класу NilClass. Це означає, що всі змінні, які мають значення nil, посилаються на один і той самий об'єкт.
 •  Значення nil часто використовується для позначення відсутності значення або невизначеного стану.
 • Клас NilClass має кілька методів, включаючи nil?, який завжди повертає true для об'єкта nil, а також методи для перетворення в інші типи (to_s, to_i, to_f).
  NilClass Instance methods: &, ===, =~, ^, inspect, nil?, rationalize, to_a, to_c, to_d, to_f, to_h, to_i, to_r, to_s, |
  NilClass Instance methods: &, ===, =~, ^, inspect, nil?, rationalize, to_a, to_c, to_d, to_f, to_h, to_i, to_r, to_s, |
Приклад взаємодії з NilClass
value = nil

puts value.class # => NilClass

# Використання в умовному виразі
if value
 puts "Цей код не буде виконаний"
else
 puts "value є nil" # Це буде виведено
end

# Методи класу NilClass
puts nil.nil? # => true
puts nil.to_s # => ""
puts nil.to_i # => 0
puts nil.to_f # => 0.0
NilClass потрібен для роботи зі значенням nil (аналогічно до FalseClass).
Store Image

🙌 Підтримати блог @memecode

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: