Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Як отримати випадкове логічне значення true чи false у Ruby?

Store Image
Іноді потрібно отримати випадкове булеве значення true/false у Ruby. Наприклад коли ми робимо seed бази даних у Rails та хочемо створити об'єкти максимально наближенні до реальних.
Варіант перший. Метод sample:
[true, false].sample
Щоб протестувати, як завжди - запускаємо IRB (Interactive Ruby Shell) в терміналі:
Screenshot 2023-05-03 at 21.01.03.png
   75,4 кБ
Screenshot 2023-05-03 at 21.01.03.png 75,4 кБ
Варіант другий. Перемішати (метод shuffle) масив [true, false] та взяти перший чи другий елемент використовуючи індекс.
Перемішуємо елементи у масиві:
[true, false].shuffle
Screenshot 2023-05-03 at 21.22.23.png
   78,3 кБ
Screenshot 2023-05-03 at 21.22.23.png 78,3 кБ
Після цього беремо перший [0] чи другий [1] елемент перемішаного масиву:
[true, false].shuffle[0]
або
[true, false].shuffle[1]
Screenshot 2023-05-03 at 21.23.32.png
   96,4 кБ
Screenshot 2023-05-03 at 21.23.32.png 96,4 кБ
Варіант третій. Отримати випадкову цифру за допомогою методу rand та порівняти з одною з них.
1. Отримуємо випадково 0 чи 1;
2. Порівнюємо отриману цифру, наприклад з 1.
Рандомна цифра:
rand(2)
=> 0
rand(2)
=> 1
Порівняння:
rand(2) == 1
=> false

rand(2) == 1
=> true
Варіант четвертий. Модіфікований третій варіант (з методом zero?):
rand(2).zero?
Метод zero? запитує, чи цифра дорівнює 0. Тут треба розуміти, що rand(2) дає 0 або 1.
Тож zero? більш красивіший варіант порівняння X == 0
 
Варіант 5
. Бібліотека Faker. 
Майже завжди можна побачити в проєкті бібліотеку Faker, яка дає отримати фейкові дані (для створеня тестових об'єктів).
В чистому ruby можна встановити Faker:
gem install 'faker'
підключаємо бібліотеку
require 'faker' 
Отримуємо випадкове булеве значення за допомогою Faker:
Faker::Boolean.boolean
require 'faker'

=> true


Faker::Boolean.boolean

=> false

Faker::Boolean.boolean

=> true
Screenshot 2023-05-03 at 21.44.17.png
   67,7 кБ
Screenshot 2023-05-03 at 21.44.17.png 67,7 кБ
Думаю варіантів для отримання рандомного булева значення у Ruby можна знайте ще багато. Саме цим Ruby й крутий. Одну й ту саму задачу можна робити багатьма способами. Та майже всі вони будуть 'правильними'. Тут вже питання за швидкістю виконання коду та його стилю (наскільки його легко читати та розуміти).
Store Image

🙌 Підтримати блог @memecode

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: