Що таке HEX колір? Скільки може бути HEX кольорів?
Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Що таке HEX колір? Скільки може бути HEX кольорів?

Store Image
HEX (або шістнадцятковий (hexadecimal) код) - це система числення, яка використовує 16 символів для представлення чисел. Включає в себе цифри від 0 до 9 і шість літер від A до F, які відповідають десятковим значенням від 10 до 15. В шістнадцятковій системі числення кожна цифра представляється 4-ма бітами.
Наприклад:
 • 0 в HEX = 0 в десятковій системі
 • 1 в HEX = 1 в десятковій системі
 • 9 в HEX = 9 в десятковій системі
 • A в HEX = 10 в десятковій системі
 • F в HEX = 15 в десятковій системі
 • 10 в HEX = 16 в десятковій системі
 • 1F в HEX = 31 в десятковій системі
Шістнадцятковий код широко використовується в програмуванні, особливо для представлення адрес пам'яті, кольорів у веб-дизайні, та інших випадків, де важлива компактність та зручність представлення бітової інформації.

Що таке HEX колір та як він працює?

HEX-колір використовує шістнадцятковий код для представлення кольорів у веб-дизайні та інших цифрових медіа. Кожен HEX-колір складається з шести символів, які представляють трійки значень для червоного (R), зеленого (G) та синього (B) каналів. Відображається в форматі #RRGGBB, де кожен парний символ відповідає одному байту (восьмибітовому значенню) для кожного кольору.
Наприклад:
 • #FF0000 представляє чистий червоний колір (255 для R, 0 для G і B).
 • #00FF00 представляє чистий зелений колір (0 для R, 255 для G, і 0 для B).
 • #0000FF представляє чистий синій колір (0 для R і G, 255 для B).
 • #FFFFFF представляє білий колір (255 для всіх трьох каналів).
Колір у HEX-форматі дає можливість точно визначати кольори та легко взаємодіяти з ними при веб-розробці. Кожен канал може приймати значення від 00 до FF (від 0 до 255 у десятковій системі), дозволяючи отримати широкий спектр кольорів. Змішування різних значень R, G і B дозволяє отримувати багато різних відтінків та кольорів.

Скільки може бути HEX кольорів?

HEX-код для кольору представляється шістнадцятковим числом довжиною в шість символів. Кожен з цих символів може приймати одне з 16 можливих значень (0-9 та A-F або a-f), що робить 16 варіантів для кожного з шести символів.
Отже, загальна кількість можливих HEX-колірів можна розрахувати як 16 в ступені 6 (так як є шість символів). Це дорівнює 16,777,216 можливих кольорів. Це включає в себе всі можливі комбінації червоного, зеленого та синього кольорів, що дозволяє отримати широкий спектр відтінків та насиченостей.

Короткий запис HEX кольору

Існує короткий запис HEX-кольору (до цього ми розглянули варіант з 6 символів). У короткому записі кожен з трьох каналів (червоний, зелений, синій) скорочується до одного символу, якщо обидва символи каналу однакові. Наприклад, якщо канал червоного має значення "AA", канал зеленого "BB" і канал синього "CC", то короткий запис буде "#ABC".
Отже, короткий запис HEX-кольору дозволяє зберігати і передавати інформацію про кольори більш ефективно, особливо якщо обидва символи для кожного каналу рівні.

Чи існує прозорість у HEX кольорів?

Прозорість може бути використана у HEX-кольорах за допомогою додаткового байту, який вказує на рівень прозорості. Цей байт додається до стандартного HEX-коду кольору і називається альфа-каналом.
Стандартний HEX-код має формат #RRGGBB, де RR відповідає червоному каналу, GG - зеленому, а BB - синьому. Якщо додати альфа-канал, то формат буде виглядати так: #RRGGBBAA. Альфа-канал визначає ступінь прозорості, де 00 вказує на повну прозорість, а FF - на повну непрозорість.
Наприклад:
 • #FF0000FF представляє червоний колір з повною непрозорістю.
 • #00FF00A0 представляє зелений колір з половиною прозорістю.
Такий формат іноді використовується у веб-дизайні (більш детальну інформацію можна прочитати тут) та графіці для створення прозорих чи напівпрозорих елементів.
Store Image

🙌 Підтримати блог @clrad

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: