Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Обкладинка нотатки: Що таке романізація та латинізація?

Що таке романізація та латинізація?

Романізація — це процес перекладу тексту, написаного не латинським алфавітом, на латиницю. Це використовується для забезпечення зрозумілості для тих, хто не знайомий із вихідним письмом, і може застосовуватися до багатьох мов, включаючи японську, китайську, російську, арабську та інші.
Романізація корисна в міжнародних комунікаціях, вивченні іноземних мов, створенні картографічних матеріалів тощо. Різні мови можуть мати кілька систем романізації, залежно від мети та контексту її використання.

Що таке латинізація та чим відрізняється від романізації?

Терміни "романізація" та "латинізація" часто використовуються взаємозамінно, але вони можуть мати трохи різні значення залежно від контексту:
Романізація — це процес перекладу тексту з іншого письмового скрипта на латинський алфавіт. Це не обов'язково включає зміни в самій мові, а лише в способі її запису. Така романізація часто застосовується для транслітерації або транскрипції імен, географічних назв та іншого тексту для тих, хто використовує латинський алфавіт.

Приклад романізації:

Японська мова:
Японське ім'я записане ієрогліфами: 佐藤
Романізація: Sato
Латинізація — це процес заміни традиційного письма національної мови латинським алфавітом. Може включати структурні зміни в мові, адаптацію нових правил правопису та інші глибокі зміни в системі письма. Наприклад, турецька мова перейшла з використання арабського скрипта на латинський алфавіт у 1920-х роках під керівництвом Мустафи Кемаля Ататюрка, що було частиною ширших реформ у мові та освіті.

Приклад латинізації

Турецька мова:
До реформи: قضاء (суд)
Після латинізації: adalet
Ці приклади демонструють, що романізація в основному стосується транскрипції для читання, тоді як латинізація включає більш глибокі зміни в системі письма мови.

🙌 Підтримати блог @jargoniist

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: