Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Обкладинка нотатки: Що таке інтранет та екстранет? В чому різниця та для чого потрібні ці мережі?

Що таке інтранет та екстранет? В чому різниця та для чого потрібні ці мережі?

Інтранет — це приватна мережа, яка використовується в межах однієї організації. Інтранети зазвичай використовують ті ж технології, що й інтернет, але доступ до них обмежений тільки членами організації. Інтранет може включати веб-сайти, електронну пошту, форуми, інструменти для спільної роботи та системи управління базами даних.
Технічно - інтранетом може бути і ваша домашня локальна мережа, якщо там будуть інструменти, які вам дозволять щось роботи (шейрінг інформації, показники лічильників, домашня бухгалтерія тощо). Тож інтранет не обов'язково має бути великою корпоративною мережею.
Інтранет - повністю або частково ізольований від інтернету, для того щоб уникнути проникнення сторонніх людей. Як з випадком локальної мережі домогосподарства та великої корпорації - всі хочуть залишити свою дані в безпеці в середині інтранету.
Інтранет (спрощенно)
Інтранет (спрощенно)

Приклад: базові характеристики домашнього/локального інтранету

  • Обмежений доступ - мережа зазвичай доступна лише членам сім'ї або гостям, які мають спеціальний доступ.
  • Спеціалізовані сервіси - спеціалізоване програмне забезпечення для управління певними аспектами домашнього життя, наприклад, системи управління енергією, медіа-сервери для спільного використання контенту, системи безпеки, контроль поливу газону та інші.
  • Приватність та безпека - рівень безпеки може бути не таким високим, як у великих корпоративних інтранетах, домашні мережі часто включають базові елементи безпеки для захисту особистих даних та інформації.

Для чого інтранет потрібен компаніям?

Одна з основних цілей інтранету полягає у забезпеченні безпеки інформації шляхом ізоляції мережі від можливих зовнішніх загроз, які можуть виникнути через підключення до інтернету. Це стосується як великих корпорацій, так і домогосподарств. Інтранети часто ізольовані від інтернету фізично або через застосування спеціалізованих мережевих пристроїв, таких як брандмауери та мережеві шлюзи, що створюють бар'єру між внутрішньою мережею і зовнішнім світом.
Крім того, для забезпечення того, що доступ до мережевих ресурсів мають лише уповноважені особи, інтранети використовують різні методи аутентифікації і авторизації, включаючи паролі, біометричні дані та електронні ключі. Це допомагає запобігати несанкціонованому доступу до важливої інформації.
Важливим аспектом є шифрування даних, яке використовується для захисту інформації, що передається або зберігається в інтранеті, з метою унеможливлення її розкриття у разі можливого злому. Також, системи безпеки інтранету зазвичай включають інструменти для моніторингу мережевого трафіку та дій користувачів, що дозволяє виявляти і запобігати будь-якій підозрілій діяльності чи атакам, тим самим забезпечуючи високий рівень безпеки в рамках організації.

Простий приклад зі світу IT - документообіг

Деякі компанії можуть вільно використовувати інтернет-сервіси для зберігання документів (Google Drive, Google Docs тощо). 
А деякі компанії не можуть дозволити собі це, наприклад через вимоги держави та окремі закони. Тож в залежності від виду діяльності та типу інформації інтранет може бути обов'язковою вимогою.

Різниця ІНТРАнет та ІНТЕРнет

Два терміни можуть викликати плутанину, але вони відіграють дуже різні ролі. Інтернет є глобальною мережею, яка з'єднує мільйони приватних, публічних, академічних, бізнес та урядових мереж з усього світу. Він відкритий для всіх і служить як безмежний ресурс для інформації, комунікації та розваг. 
Інтранет, навпаки, це приватна мережа, яка використовується зазвичай у межах однієї організації. Вона заснована на технологіях інтернету, але доступ до неї обмежений лише членами організації або заздалегідь авторизованими особами. Інтранет використовується для спрощення внутрішньої комунікації, координації робіт, надання співробітникам доступу до корпоративних ресурсів, інструментів та додатків. Це ефективний спосіб зберігати інформацію у безпеці та підтримувати контроль доступу.

Що таке ЕКСТРАнет?

Екстранет - це розширення інтранету, яке надає обмежений доступ до певних ресурсів вибраним зовнішнім користувачам, таким як бізнес-партнери, постачальники, клієнти. Екстранети зазвичай використовуються для специфічних цілей, таких як співпраця над проєктами, спільне використання ресурсів, обмін документацією та інформацією, які не призначені для загального доступу через інтернет. Ці мережі забезпечують більшу безпеку та контроль над тим, хто може переглядати або взаємодіяти з внутрішніми ресурсами організації.
Екстранет (спрощенно)
Екстранет (спрощенно)

Інтранет в військовій інфраструктурі

Гарний приклад необхідності інтранету (ізольованої від інтернету мережі) - це військова інфраструктура. В військовій інфраструктурі інтранет відіграє критичну роль у забезпеченні безпечного і ефективного обміну інформацією між різними частинами збройних сил.
У військових інтранетах, які є критично важливими для різного роду операцій, безпека інформації відіграє ключову роль. Ці мережі використовують передові засоби шифрування та системами жорсткої автентифікації, щоб забезпечити конфіденційність військових даних, які часто мають стратегічне значення. Такий високий рівень захисту від інформаційних загроз є необхідним, адже кожен фрагмент даних може вплинути на результати бойових дій.
Військовий інтранет також є осередком координації та командування, де вище керівництво має можливість швидко надсилати накази та отримувати звіти про ситуацію на місцях. Цей тип зв'язку (ізольована мережа) підтримує високий рівень оперативності та дозволяє адекватно реагувати на будь-які зміни в бойовій обстановці. Прикладом необхідності високого рівня безпеки є обмін розвідувальними даними між різними підрозділами і аналітичними центрами. Цей процес включає передачу зображень, відео та інших видів розвідданих. Не менш важливим є і управління логістикою через інтранет. Військові логістичні підрозділи використовують інтранет для управління запасами, відстеження переміщення ресурсів та координації забезпечення необхідною підтримкою.
Для більшої безпеки є сенс тримати окремі інтранети під різні задачі для зменшення ризиків злому та витоку інформації.

Інтранет, Екстранет та Інтернет простими словами

Всі ці терміни описують мережі, які використовують одні й ті самі технології.
Інтернет - публічна мережа, куди може підключитись кожен.
Інтранет - закрита мережа, куди може підключитись обмежене коло людей.
Екстранет - розширений інтранет, який дозволяє комунікацію пока інтранету (наприклад з іншим інтранетом).

🙌 Підтримати блог @jargoniist

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: