Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Що таке ентропія?

Store Image
Ентропія - це поняття з теорії інформації та статистики, яке використовується для вимірювання ступеня невизначеності або неорганізованості в системі. В контексті даних або інформації, ентропія вказує на те, наскільки великою є різноманітність або складність інформації.

Ентропія простими словами

Чим більша ентропія, тим більша невизначеність або розмаїття в даних.
Низька ентропія вказує на те, що дані є більш впорядкованими або менше різноманітними.

Приклад ентропії

Гарним прикладом ентропії може бути архівування текстових файлів.
Текстовий файл який має 1000 строк (однакових) зі словом 'цейво' буде мати низьку ентропію та рівень компресії файлу при архівації буде великим (однакові дані простіше упорядкувати й компресувати). 
Текстовий файл який містить 1000 різних слів - має більшу ентропію та рівень компресії буде меншим.
Store Image

🙌 Підтримати блог @memecode

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: