Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Обкладинка нотатки: Що таке ТCL (Transaction Control Language), DCL (Data Control Language) та DQL (Data Query Language)

Що таке ТCL (Transaction Control Language), DCL (Data Control Language) та DQL (Data Query Language)

ТCL (Transaction Control Language), DCL (Data Control Language) та DQL (Data Query Language) - це важливі елементи в базах даних. Раніше ми розглядали DDL та DML. Для повного розуміння, також розглянемо TCL, DCL та DQL.

TCL (Transaction Control Language)

TCL використовується для керування транзакціями у базі даних. Вона дозволяє виконувати операції коміту (підтвердження), відкату (скасування) та збереження точки відновлення в базі даних.
  • COMMIT: Підтвердження транзакції.
  • ROLLBACK: Скасування (відкат) транзакції.
  • SAVEPOINT: Збереження точки відновлення в рамках транзакції.

DCL (Data Control Language)

DCL використовується для керування правами доступу до даних у базі даних. Включає в себе надання або скасування прав доступу користувачам та ролям, а також керування привілеями.
  • GRANT: Надання прав доступу користувачам або ролям.
  • REVOKE: Скасування прав доступу користувачам або ролям.

DQL (Data Query Language)

DQL - це мова запитів даних, яка використовується для вибірки (пошуку) даних з бази даних. Вона дозволяє виконувати різноманітні запити для отримання потрібної інформації з бази даних.
  • SELECT: Вибірка (пошук) даних з бази даних за допомогою різних умов та критеріїв.

Різниця між TCL, DCL та DQL

TCL використовується для керування транзакціями, DCL - для керування правами доступу, а DQL - для вибірки даних з бази даних. Кожна з цих мов відіграє важливу роль у керуванні та використанні баз даних.
📝 Більше публікацій:
Обкладинка нотатки: Що таке DDL (Data Definition Language) та DML (Data Manipulation Language)? Коли та для чого використовуються?
Обкладинка нотатки: Що таке Environment Variables в розробці ПЗ?