Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Обкладинка нотатки: Прийменник By. Як правильно використовувати у різних контекстах

Прийменник By. Як правильно використовувати у різних контекстах

Прийменник це службова частина мови, яка використовується для вираження відносин між словами в реченні. Прийменники допомагають зрозуміти, як об'єкти, люди, місця і дії пов'язані між собою. Вони можуть позначати місце, час, напрямок, спосіб, причину тощо.
Прийменник  "by" у англійській мові може мати кілька значень, оскільки воно використовується як прийменник, прислівник та скорочення. Ось деякі з його основних значень:
1. By  - при, коло, біля, вздовж, повз, мимо; показує, що щось розташоване поруч з чимось або біля чогось:
 • There are two houses by the station. - При станції є два будинки.
 • Come and sit by the fire.- Іди і сядь коло вогню.
 • Do you see a path by the river? - Чи ви бачите стежку вздовж (берега) ріки?
 • Call in as you go by the home. - Заходьте, як  йтимете мимо будинку.
2. By - через, з, за (допомогою), шляхом, по:
 • She did not send the letter  by post, but by special messenger. - Вона не послала листа  поштою, а через спеціального  посланця.
 • He knows it by his own experience. - Він знає це з власного досвіду.
 • He took me by the hand. - Він взяв мене за руку.
 • Can you know  him by sight (by voice)? - Ви можете пізнати його по обличчю (по голосу)?
 • He opened the door by the handle. - Він відчинив двері за допомогою ручки (за ручку).
 • They traveled by rail (by land, by sea). - Вони подорожували залізницею (сушею, морем).
 • It is ten o’clock by my watch. - За моїм годинником десята година.
 • He knows all the students by name. - Він знає всіх учнів по імені.
 • By what train did you come? - Яким потягом ви приїхали?
3. By - вживається після дієслів у пасивному стані і вказує на діючу особу чи фактор (відповідає українському орудному або родовому відмінку):
 • The novel “Hard Time” was written by Dickens. - Роман “Тяжкі часи” був написаний Діккенсом.
 • The house was destroyed by fire. - Будинок був знищений вогнем.
 • I was prevented from coming by illness. - Я не прийшов через хворобу.
4. By - на, до,під; вказує на час завершення дії, події:
 • He had finished his work by the time I came back. - Він закінчив свою роботу на той час, як я повернувся.
 • She had done her homework by six o’clock. - Вона виконала домашнє завдання до шостої години.
 • The building will be finished by the end of the month. - Будинок буде закінчений на (під) кінець місяця.
5. By - на, по; вказує на міру, розмір; тривалість часу:
 • Meat is sold by the kilogram, and milk by the liter. - М’ясо продається на кілограми, а молоко - на літри.
 • We used to sit and talk by the hour. - Ми бувало сиділи і розмовляли по годині.
6. By - на; вживається при порівнянні:
 • He is my senior by a year. - Він старший за мене на рік.
7. By - за; вказує на професію:
 • He is a doctor by profession. - За професією він лікар.
8. By - на, по; вживається у випадках, що вказують на спосіб дії, а також в переносному значенні:
 • By good luck I found him at  home. - На щастя я застав його дома.
 • They are paid by the hour. - Їм платять погодинно.
 • I sent you a letter by mistake. - Я відправила вам письмо помилково.
 • He will do it by himself. - Він зробив це сам.
9. By - входить до складу виразів:
 • by the by - між іншим
 • by the way - до речі, між іншим
 • by chance - випадково
 • by then - на той час
 • by heart - напам’ять
 • by degrees - поступово, потроху
 • by means of - з допомогою
Таким чином, "by" є дуже універсальним прийменником, що має багато різних застосувань і є важливим для розуміння та вживання в англійській мові.

🙌 Підтримати блог @mooncat

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: