Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Обкладинка нотатки: Злічувані та незлічувані іменники в англійській мові. Вживання в повсякденному мовленні

Злічувані та незлічувані іменники в англійській мові. Вживання в повсякденному мовленні

Іменник (noun) в англійській мові – це частина мови, яка називає особи, місця, предмети, явища або ідеї. Іменники можуть виконувати функцію підмета, додатка або обставини в реченні і є однією з найважливіших частин мови.
Іменники англійської мови поділяються на злічувані (Countable Nouns) та незлічувані (Uncountable Nouns).
Злічувані іменники називають предмети, які можна порахувати, та мають форму однини і множини: a kitten - kittens.
Злічувані іменники вживаються з артиклями a/an/the  відповідно до правил та з дієсловами у формах однини і множини залежно від ситуації: A tiger has sharp teeth. The tigers have sharp teeth. 
Незлічувані іменники  вживаються з артиклем the або без артикля відповідно до правил та з дієсловами у формі однини: There is lemonade in the bottle.
Незлічувані іменники - це назви речовин та абстрактних понять, які не можна порахувати. Вони вживаються лише в однині: tea, water, friendship, money, furniture.
Для позначення певної кількості речовини з незлічуваними іменниками часто вживається слово some: I need some butter for the cake. He drank some wine from the glass. 
Запам’ятай! З незлічуваними іменниками також вживаються спеціальні слова для позначення певного об’єму та кількості: a bottle of water, a carton of milk, a cup of coffee, a piece of meat, a bar of chocolate, a jar of jam, a loaf of bread, a tin of tuna, a slice of cheese, a packet of tea, a kilo of ham, a can of Cola, a glass of lemonade, a piece of information/advice/furniture.
З іменниками, що називають парні предмети, вживається конструкція a pair of: She bought a pair of short yesterday.
Запам’ятай іменники, що вживаються тільки в однині. З цими іменниками дієслова вживаються тільки у формі однини :
information - інформація
news - новини
knowledge - знання
money - гроші
advice - порада, поради
success - успіх, успіхи
progress - успіх, успіхи
This information is very interesting. 
His advice was really helpful.
Запам’ятай іменники, що вживаються тільки у множині. Із цими іменниками не вживаються артикль a/an, а також дієслова та вказівні займенники у формі однини: 
clothes - одяг
scissors - ножиці
scales - терези,ваги
customs - звичаї
pyjamas - піжама
tights - колготки
trousers - штани
glasses - окуляри
goods - товари
jeans - джинси
shorts - шорти
The pajamas are made of quality materials. 
I bought some clothes at the local market.
Для визначення кількості предметів та речовин в англійській мові використовують такі слова: much/many/a lot of (багато); few (недостатньо)/a few (не багато, але достатньо); little (недостатньо), a little (мало, але достатньо); some/any (трохи); no (нічого).
Слова much/many вживаються у питальних та заперечних реченнях. У стверджувальних реченнях замість них вживається a lot of: My younger sister has got a lot of toys. We need a lot of information about the subject. Has your brother got many toys? Does she need much information?
Слова much, little/a little вживаються з незлічуваними іменниками: There isn't much water left in the bottle. He had a little time to finish the work.
Слова many, few/ a few вживаються зі злічуваними іменниками: There are few eggs in the fridge. I bought a few magazines to read. Have you taken many photos?
Слово some вживається зі злічуваними та незлічуваними іменниками у  стверджувальних реченнях: We bought some flowers in the flower shop. 
Слово any вживається зі злічуваними та незлічуваними іменниками у питальних та заперечних реченнях: Are there any oranges in the bad? There aren't any children in the park.
Слово no вживається зі злічуваними та незлічуваними іменниками у заперечних реченнях: We have no sugar at home. There are no chairs in the kitchen.

🙌 Підтримати блог @mooncat

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: