Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Поняття про географічний поділ праці

Географічний поділ праці (ГПП)

spatial division of labor

 • ГПП — об’єктивний процес розвитку економіки регіонів, що передбачає відмежування різних видів трудової діяльності та спеціалізацію окремих виробничих одиниць та обмін між ними продуктами своєї діяльності.
 • Економія на масштабі
 • Агломерація виробництва
 • Локалізація виробництва

Географічний поділ праці

Географічний поділ праці
Географічний поділ праці

Історичність поняття ГПП

 • Витоки поняття — роботи К. Маркса та Ф. Енгельса про розрив між працею робітників та привласненням результатів праці великим капіталом
 • Розвиток концепції М. Баранським, Ю. Саушкіним та ін. вченими
 • Сучасне бачення — врахування не тільки фактора праці, але і всіх видів ресурсів (земля, вода, надра, капітал, інформація).

Види географічного поділу праці (за Ю. Сашкіним)

 • Генеральний (міжнародний)
Цей тип поділу праці встановлений на міжнародному рівні і включає розподіл виробничих функцій між різними країнами на основі їхніх конкурентних переваг. Кожна країна спеціалізується на виробництві тих товарів чи послуг, у яких вона має відносну перевагу, і торгує цими товарами на міжнародних ринках.
 • Поділ праці між окремими економічними центрами
Цей вид поділу праці забезпечує розподіл виробничих функцій між окремими регіональними або національними центрами в межах країни або регіону. Наприклад, великі міста можуть спеціалізуватися на виробництві певних товарів або послуг, тоді, як інші регіони можуть спеціалізуватися на інших видах діяльності.
 • Поділ праці навколо економічного центру (вузла)
Цей вид поділу праці ускладнюється внаслідок концентрації певних видів виробництва або послуг навколо центрального економічного вузла. Наприклад, довкола великих міст або індустріальних центрів, може, виникати зосередження підприємств із суміжних галузей, що сприяє подальшому розвитку цього регіону.
 • Постадійний географічний поділ праці
Цей тип поділу праці завершується послідовним виробництвом різних стадій виробництва в різних регіонах або країнах. Наприклад, деякі країни можуть спеціалізуватися на вирощуванні сировини, тоді, як інші — на переробці цієї сировини в готові товари.
 • Фазовий поділ праці
Цей вид поділу праці обґрунтовується на розподілі виробничих функцій між різними країнами або регіонами на основі різниці на рівні технологічного розвитку. Більш розвинені країни можуть спеціалізуватися на високотехнологічних виробництвах, тоді, як менш розвинені країни виробляють менш складні товари.
 • Епізодичний поділ праці
Цей вид поділу праці працює у зв’язку з тимчасовими або сезонними змінами в попиті на товари або послуги. Наприклад, залежно від сезону попит на певні товари, такі, як одяг або продукти харчування, можуть змінюватися, що потенційно до тимчасового зосередження виробництва в певних регіонах або країнах.

Динамічність поняття ГПП

Динамічність поняття ГПП
Динамічність поняття ГПП
 • Новий міжнародний поділ праці (NIDL) — реорганізація поділу праці з національного масштабу в напрямі глобального.
 • Прояви: ланцюги доданої вартості стають довшими, транснаціональні компанії збільшують свою частку у світовій економіці, національні продукти поступово зникають із ринків
📝 Більше публікацій: