Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Простір і час як базові поняття географії

Економіко-географічний простір — абстрактне й ідеалізоване представлення сукупності економіко-географічних об’єктів, яку одночасно розглядають і як реальний фізичний простір

Інші види простору: економічний — сукупність господарських об’єктів і відношень між ними, політичний, інформаційний тощо.
Економіко-географічний простір виходить за рамки фізичного простору, оскільки окремі відношення і процеси не мають однозначного фізичного виміру

Економіко-географічний простір: Континуальність і Дискретність

Континуальність
 • Властивість, що розглядає простір, як неперервне, площадне утворення
 • Дозволяє показати більш реалістичну картину світу
Дискретність
 • Властивість, що розглядає простір, як сукупність окремих об’єктів
 • Дозволяє виокремити окремі об’єкти, більш детально їх дослідити

Розмірність економіко-географічного простору

Розмірність економіко-географічного простору
Розмірність економіко-географічного простору

Позиційні властивості економіко-географічного простору

 • Метричні відстані
 • Топологічні відстані
 • Вартісні, часові відстані

Явище стиснення простору

time-space compression, shrinking world effect
 • Інтенсифікація подій на одиницю часу та простору (Д. Гарві)
Найбільш поширене візуальне уявлення часопросторового стиснення "Джерело - medium.com"
Найбільш поширене візуальне уявлення часопросторового стиснення "Джерело - medium.com"
HARVEY, David. 1992. The condition of postmodernity. Cambridge, US: Blackwell

Часові характеристики об’єктів

 • Виділення часових вимірів для різних економічних процесів (місяць, квартал, рік)
 • Поняття циклічності й сезонності
 • Виділення етапів, віх економічного розвитку
Поняття, пов’язані із часовими змінами:
- розвиток, стагнація, деградація
- трансформація
- модернізація

Тенденції

 • Пришвидшення всіх економічних процесів
 • Настання ери науково-техніч­ної революції (НТР)
 • Суттєві відмінності у швидкостях розвитку і трансформації природи, суспільства та економіки (джерело сучасних екологічних криз)

«Пастка» часу

Економія часу при стисненні простору є досить умовною, оскільки вимагає великих витрат ресурсів (часто не виправданих).
📝 Більше публікацій: