Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Сутність поняття територія, район, регіон

Територія — обмежена частина твердої поверхні Землі, що характеризується певною площею, географічним положенням та іншими ознаками

Властивості:

- Конкретність (визначеність) — соціальна, економічна, природна, історична своєрідність

Функції територій

Економічні — визначаються спеціалізацією, спрямованістю на виробництво певних видів товарів чи послуг.
Можуть бути:
виробничі та споживчі
економічно доцільні або недоцільні
аграрні, промислові, сервісні тощо
вузько- та широкоспеціалізовані
Соціальні функції полягають у забезпеченні населення культурно-освітніми, духовно-релігійними, оздоровчими та ін. послугами.
Політичні — роль у процесі виборювання і утримування влади для держави, міжнародного співтовариства тощо.
Екологічні — забезпеченні відновлення, очищення природних екосистем від наслідків антропогенного навантаження.

Район — результат економічного районування території за ознаками економічної цілісності та специфіки. Район характеризується внутрішньою неоднорідністю, але дана неоднорідність має певну структуру: галузеву, територіальну та управлінську

Район, може, бути: економічний, промисловий, аграрний, транспортний, туристичний тощо.
Регіон — більш загальна категорія порівняно з районом. Часто використовується, як синонім понять територія та район.

Регіон — частина території держави (континенту тощо), виділена за сукупністю різних ознак, що має чітко визначені географічні межі та склад

Регіоном, як правило називають досить значну за площею територію.
В англомовній науці відмінностей між поняттями район та регіон немає, є єдиний термін — region.
📝 Більше публікацій: