Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Що таке контент (content)? Що таке чутливий контент?

Контент (сontent) – це вcе що може бути опубліковано в інтернеті (тобто в цифровому вигляді). Цей термін охоплює текстові, візуальні та аудіо елементи такі як статті, зображення, відео та звуки, які мають різні формати та призначення. Контент є ключовим компонентом веб-сайтів, соціальних мереж, блогів та інших онлайн-платформ.

Що таке чутливий контент?

Чутливий контент – це матеріали, які можуть викликати негативні емоції, обурення або сильно вразити людину. Він може включати в себе контент з елементами насильства, нецензурною лайкою, або інші матеріали, які порушують суспільні норми. Кожна країна має свої закони й заходи щодо людей, які поширюють чутливий контент. Публікація деяких матеріалів в цифровому світі може мати наслідки в реальному.
📝 Більше публікацій: