Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Що таке гегемонія?

Гегемонія - це політичне та економічне домінування однієї країни чи групи країн над іншими. Термін використовується для опису ситуації, коли одна держава чи блок країн має вирішальний вплив на світову політику, економіку і культуру.
Гегемонія може виявлятися у різних сферах, таких як військова міць, економіка, технологічний розвиток чи культурний вплив. Головна ідея полягає в тому, що гегемон здатен встановлювати правила гри в міжнародних відносинах та визначати світовий порядок.
📝 Більше публікацій: