Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Що означає Агреман?

Агреман - це термін, який вказує на попередню згоду чи узгодження уряду держави перебування на призначення певної особи главою дипломатичного представництва держави, яка робить запит про агреман. Це означає, що перед тим, як держава може призначити свого посла чи іншого дипломата для представництва у іншій країні, вона повинна отримати згоду від уряду країни перебування.
Відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, держава, яка акредитує свого представника, повинна переконатися, що держава перебування дає згоду на ту особу, яку вона має намір призначити главою представництва в цій державі. Цей процес зазвичай здійснюється через дипломатичні канали, і відповідь може бути дана як усно, так і письмово.
Також, якщо держава перебування не надає агреман, ця особа може бути визнана небажаною (персоною нон ґрата), що може призвести до ускладнення відносин між державами.
📝 Більше публікацій: