Що таке наслідування в Ruby? Приклади поганого та гарного
Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Що таке наслідування в Ruby? Приклади поганого та гарного наслідування.

В Ruby, як і в багатьох інших об'єктно-орієнтованих мовах програмування, наслідування - це механізм, за допомогою якого клас може успадковувати властивості та методи іншого класу. Клас, який успадковує, називається підкласом, а клас, від якого успадковується, - батьківським класом.

Приклад поганого наслідування в Ruby

class Animal
 def speak
  puts "Animal speaks"
 end
end

class Dog < Animal
 def speak
  puts "Dog barks"
 end
end

class Cat < Animal
 # Цей клас не визначає свій власний метод speak
end
У цьому прикладі клас Dog успадковує клас Animal, але клас Cat не надає свою власну реалізацію методу speak. Якщо ви спробуєте створити екземпляр класу Cat і викликати метод speak, він використовуватиме реалізацію з класу Animal. Це може бути проблемою, оскільки для кота більше властива відповідь - meow
Тобто ми очікуємо отримати текст 'Cat meows', а отримаємо 'Animal speaks'. Здається що це не дуже критично, але в класах, які відповідають за бізнес логіку це може привести до більших проблем. 
Ми можемо зробити наступне:
class Cat < Animal
 def speak
  puts "Cat meows"
 end
end
Це наче вирішує проблему. Але уявіть що класів і методів десятки або сотні. Цей підхід не є best practice.

Приклад гарного наслідування в Ruby

class Shape
 def initialize(color)
  @color = color
 end

 def draw
  puts "Drawing a #{@color} shape"
 end
end

class Circle < Shape
 def initialize(color, radius)
  super(color)
  @radius = radius
 end

 def draw
  puts "Drawing a #{@color} circle with radius #{@radius}"
 end
end

class Square < Shape
 def initialize(color, side_length)
  super(color)
  @side_length = side_length
 end

 def draw
  puts "Drawing a #{@color} square with side length #{@side_length}"
 end
end
У цьому прикладі є клас Shape, який є базовим класом для всіх геометричних фігур. Клас має атрибут color та метод draw, який виводить повідомлення про малювання.
Класи Circle та Square успадковують клас Shape і надають власні атрибути (radius та side_length) та реалізацію методу draw. Кожен клас може викликати метод draw, але з власним контекстом та даними.
Цей підхід дозволяє створювати загальні властивості та методи в базовому класі, а потім розширювати їх у підкласах, забезпечуючи власну унікальну логіку. Це робить код більш читабельним, підтримуваним та гнучким.

🙌 Підтримати блог @memecode

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: