Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Що таке поліморфізм? Приклад використання поліморфізму в Ruby.

Поліморфізм - це принцип об'єктно-орієнтованого програмування, який дозволяє об'єктам одного класу використовувати методи іншого класу. Це може бути досягнуто через спеціальні механізми, такі як перевизначення методів або інтерфейси.
У Ruby поліморфізм можна створити через використання спільного ім'я методу для різних класів.

Приклад використання поліморфізму в Ruby

# Створення класу Shape з методом draw
class Shape
 def draw
  raise NotImplementedError, 'Subclasses must implement the draw method'
 end
end

# Створення класу Circle, який успадковує від Shape
class Circle < Shape
 def draw
  puts 'Drawing a circle'
 end
end

# Створення класу Rectangle, який також успадковує від Shape
class Rectangle < Shape
 def draw
  puts 'Drawing a rectangle'
 end
end

# Використання поліморфізму
circle = Circle.new
rectangle = Rectangle.new

# Виклик методу draw для кола
circle.draw

# Виклик методу draw для прямокутника
rectangle.draw
У цьому прикладі обидва класи Circle і Rectangle успадковують від базового класу Shape і реалізують метод draw. При виклику методу draw для об'єктів класів Circle та Rectangle, викликаються відповідні реалізації методу, що виражає поліморфізм. Також буде корисним прочитати про наслідування в ruby.

🙌 Підтримати блог @memecode

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: