Що таке ASC та DESC? В чому різниця? Приклади використання у SQL,
Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Що таке ASC та DESC? В чому різниця? Приклади використання у SQL, JavaScript та Ruby.

В чому різниця між ASC / DESC
В чому різниця між ASC / DESC
Що таке ASC сортування?
ASC (Ascending) сортування - це метод упорядкування елементів у послідовності (наприклад, масиві або списку) в порядку зростання. Воно базується на порівнянні елементів і їх перестановці, щоб досягти відповідного порядку.
Процес ASC сортування полягає в послідовному порівнянні двох сусідніх елементів і їх обміні, якщо вони не відповідають відповідному порядку. У кожному проході найбільший (або найменший) елемент знаходиться на своєму правильному місці. Цей процес повторюється для всіх елементів досягнення повного упорядкування.
ASC сортування є одним із найпростіших алгоритмів сортування, але його ефективність залежить від розміру вхідних даних. У випадку великої кількості елементів він може бути неефективним іншими алгоритмами, такими як швидке сортування (QuickSort) або злиття (MergeSort), які мають кращу складність.
Як зробити ASC сортування в SQL?
SELECT column_name
FROM table_name
ORDER BY column_name ASC;
Як зробити ASC сортування в JS (JavaScript)?
const arr = [5, 2, 8, 1, 6];
arr.sort((a, b) => a - b);
console.log(arr);
Як зробити ASC сортування в Ruby?
arr = [5, 2, 8, 1, 6]
arr.sort!
puts arr
Що таке DESC сортування?
DESC (Descending) сортування - це метод упорядкування елементів у послідовності (наприклад, масиві або списку) в порядку спадання. Воно протилежне до ASC сортування, оскільки елементи розташовуються у зворотному порядку.
Процес DESC сортування включає порівняння двох сусідніх елементів і їх перестановку, якщо вони не відповідають відповідному порядку. В кожному проході найменший (або найбільший) елемент знаходиться на своєму правильному місці. Цей процес повторюється для всіх елементів досягнення повного упорядкування.
DESC сортування також є одним із найпростіших алгоритмів сортування. У багатьох мовах програмування та системах управління базами даних (наприклад, SQL), DESC є типовим порядком сортування за замовчуванням, якщо не вказано інших налаштувань.
Як зробити DESC сортування в SQL?
SELECT column_name
FROM table_name
ORDER BY column_name DESC;
Як зробити DESC сортування в JS (JavaScript)?
const arr = [5, 2, 8, 1, 6];
arr.sort((a, b) => b - a);
console.log(arr);
Як зробити DESC сортування в Ruby?
arr = [5, 2, 8, 1, 6]
arr.sort! { |a, b| b <=> a }
puts arr
ASC та DESC це найпростіші методи сортування. Щоб запам'ятати напрямок сортування - просто орієнтуйтесь на відповідні англійскі слова. ASC (Ascending / Зростання) та DESC (Descending / Cпадання).

🙌 Підтримати блог @memecode

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: