Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Яка різниця між QuickSort та MergeSort?

Store Image
QuickSort і MergeSort - це два розповсюджені алгоритми сортування, які використовують різні підходи та мають різні характеристики.

Різниця між QuickSort і MergeSort

Основна різниця полягає у їхній стратегії розбиття та злиття елементів.

Стратегія Розбиття QuickSort

Використовує підхід "розбиття навколо опорного елемента". Алгоритм обирає опорний елемент з масиву і розташовує його таким чином, щоб всі елементи менші за нього знаходилися зліва, а всі більші - справа. Після розташування опорного елемента, алгоритм рекурсивно застосовує той самий процес до лівої та правої частин масиву.

Стратегія Розбиття MergeSort

Використовує підхід "розбиття наполовину". Алгоритм розбиває вхідний масив навпіл, створюючи дві рівні (або приблизно рівні) частини. Цей процес повторюється рекурсивно до базового випадку, коли в кожній частині залишається лише один елемент.

Стратегія злиття QuickSort

Після розбиття і сортування частин, QuickSort не вимагає окремого кроку злиття. Він просто об'єднує відсортовані частини, які вже розташовані вірно за допомогою опорного елемента.

Стратегія злиття QuickSort

Це основна фаза MergeSort. Він об'єднує відсортовані частини масиву в один відсортований масив, порівнюючи елементи з обох частин і розміщуючи їх у правильному порядку.

Характеристика QuickSort

QuickSort має середню швидкість сортування O(n log n) та найгірший випадок O(n^2). Він використовує менше додаткової пам'яті, оскільки сортування відбувається в межах вихідного масиву. 
QuickSort є алгоритмом "на місці" (in-place), тобто не потребує додаткового масиву для сортування.

Характеристика MergeSort

MergeSort має стабільну швидкість сортування O(n log n) у всіх випадках. Він вимагає додаткового масиву для злиття підмасивів, тому споживає більше пам'яті.
MergeSort не є алгоритмом "на місці", оскільки вимагає додаткової пам'яті для злиття.
Обидва алгоритми мають свої переваги та недоліки, і вибір між ними залежить від конкретних вимог і особливостей задачі. Загалом, QuickSort популярний для швидкості та ефективності, особливо випадкових даних, тоді як MergeSort відомий своєю стабільністю та гарантованою швидкістю у всіх випадках.
Store Image

🙌 Підтримати блог @memecode

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: