Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Обкладинка нотатки: Інфінітив та герундій в англійській мові. Правила вживання

Інфінітив та герундій в англійській мові. Правила вживання

Інфінітив (Infinitive) - це неособова форма дієслова, яка тільки називає дію і відповідає на запитання “що робити?”, “що зробити?”: to read, to dance.
Герундій (Gerund/ ing-form) - це неособова форма дієслова із закінченням - ing, що має властивості дієслова та іменника. Як і інфінітив, герундій називає дію. У реченні герундій виконує функції, властиві як дієслову, так і іменнику: We like dancing (Ми любимо танцювати). Smoking is dangerous for your health (Паління шкідливе для вашого здоров’я).
Правила вживання інфінітива та герундія.
Інфінітив з часткою to (Full Infinitive) вживається у таких випадках.
 • Для вираження намірів - He went to meet me.
 • Після конструкції would like, would love, would prefer - I would like to drink some coffee.
 • Після таких прикметників, як glad, happy, angry, sorry, pleased - I’m glad to see you.
 • Після таких дієслів, як advise, agree, appear, decide, expect, hope, manage, offer, promise, refuse, seem, want - We decided to catch a taxi.
 • Після питальних слів, які виконують функцію сполучника (who, how, what, where, which) - We don’t know how to get there.
 • Зі словами too, enough - He is old enough to drive a car.
Інфінітив без частки to (Bare Infinitive) вживається у таких випадках. 
 • Після модальних дієслів  - You must watch this film.
 • Після дієслів - make, let, see, hear, feel + objet - He let me take his computer. She made me clean my room. 
 • Після структур had better/would rather - We would better watch TV tonight.
Герундій (Gerund/ ing-form) вживається у таких випадках:
 • Як іменник-підмет - Walking is a good exercise.
 • Після дієслів love, like, dislike, hate, enjoy ( для вираження уподобань взагалі) - She likes reading books in the evening. 
 • Після дієслова go, якщо ми маємо на меті розповісти про фізичну діяльність - He went swimming an hour ago.
 • Після таких дієслів, як start (починати), begin (починати), stop (зупиняти), finish (закінчувати), avoid (уникати), admit (визнавати), appreciate (цінувати),  consider (розглядати), continue (продовжувати), delay (відкладати), deny (заперечувати), discuss (обговорювати), escape (втекти), excuse (вибачити), forgive (прощати), imagine (уявляти), involve (залучати), keep (тримати), mention (згадувати), mind (розуміти), miss (пропускати), object to (заперечувати), practise (практикувати), prevent (запобігти), save (зберегти), suggest (запропонувати), understand (зрозуміти).
 • Після виразів I’m busy, it’s no use, it’s (no) worth, it’s (no) good, what’s the use of, can’t help, can’t stand, look forward to, in addition to, as well as - What’s the use of buying a dishwasher?
 • Після прийменників - She left without taking her umbrella. They are interested in taking this test.
 • Після дієслів see, hear, listen, watch  щоб повідомити про дію, яка ще не завершилась - She heard somebody speaking.
Після дієслів to begin, to start, to continue, to intend можуть вживатися як інфінітив, так і герундій без різниці у значенні - The child began laughing/ to laugh.
У сполученні з деякими дієсловами вживання інфінітива чи герундія залежить від того, що саме ми хочемо висловити.
Remember/forgot + to-infinitive вживається у значенні “не забувати” - I must remember to take my book. It’s very important. (Я маю не забути взяти книгу)
Remember/forgot + ing-form вживається, якщо ми висловлюємо спогади про минуле - I remember taking my son to the Zoo for the first time. (Я пам’ятаю (ніколи не забуду), як повів свого сина до зоопарку вперше)
Regret + to-infinitive вживається, якщо нам шкода про щось говорити (тобто ми маємо повідомити погані новини) - I regret to tell you that your washing machine is broken. (З жалем повідомляю вам, що ваша пральна машина зламалася) 
Regret +ing-form вживається, якщо ми висловлюємо співчуття з приводу того, що трапилось у минулому - I regret telling you about my plans. Everything has changed by now. (Шкода, що я розповів про свої плани, тому що все змінилось)
Stop + to-infinitive вживається у значенні “зупинитись, щоб зробити щось інше” - She stopped to pick up the coin she had dropped. (Вона зупинилась щоб підняти монету, яку вона впустила)
Stop + ing-form вживається у значенні “припинити щось робити” - She stopped reading aloud because her mother asked her to keep silent. (Вона припинила читати в голос, тому що її мама попросила її помовчати)
Go on + to-infinitive вживається у значенні “виконувати іншу, наступну дію” - He made himself a sandwich and went on to learn the rules. (Він зробив собі бутерброд і потім пішов вчити правила)
Go on + ing-form вживається у значенні “продовжувати щось робити” - She asked her son a question, but he went on watching TV and didn’t hear her. (Вона запитала сина, але він продовжував дивитись телевізор і не чув її)
Try + to-infinitive вживається у значенні “робити все можливе, намагатись” - I’m trying to find any mistakes in this work. (Я намагаюсь знайти якісь помилки в цій роботі)
Try + ing-form вживається у значенні “зробити щось (спробувати), що може допомогти вирішити проблему” - I tried opening the door, but it was locked from inside
Be sorry + to-infinitive вживається у значенні “шкода, на жаль” - I’m sorry to hear that you have failed the exam. (Мені шкода чути, що ти не склав екзамен)
Be sorry + ing-form вживається у значенні “вибачте” - I’m sorry for being late. (Вибачте за моє запізнення)
Mean + to-infinitive вживається у значенні “мати на увазі”, висловлювати намір - I think you meant to send our friends invitation cards. ( Я гадаю, ти маєш на увазі відправити нашим друзям запрошення)
Mean + ing-form вживається у значенні “це означає” - You have to feel in this form. It means writing your personal information. (Вам треба заповнити анкету. Це означає написати ваші особисті дані)

🙌 Підтримати блог @mooncat

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: