Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

«Too», «Also», «As well» в англійській мові

Store Image

Слова «Too», «Also», «As well» в англійській мові означають «на додаток».

Вони використовуються для вираження додатковості або подібності. Дослівно перекладаються як «Також». Це слова синоніми, але є деякі відмінності у їх використанні.

«Too» розміщується наприкінці речення або після дієслова, та зазвичай виділяється комою.

Examples:
He is a good person and a great superior, too.
Він хороша людина й також чудовий керівник.
I like to go to the cinema and to the theater, too.
Мені подобається ходити в кіно й у театр також.
She wants to come, too.
Вона також хоче прийти.

«As well» зазвичай також використовується наприкінці речення, але не виділяється комою.

Examples:
She's going to the party, and I'm going as well.
Вона йде на вечірку, і я також.
I'm planning to visit London next month, and Paris as well.
Я планую відвідати Лондон наступного місяця, а також Париж.
He's a talented musician and a nice painter as well.
Він талановитий музикант і також прекрасний художник.

«Also» частіше вживається в середині речення, перед дієсловом.

Examples:
I like to read English books and also newspapers.
Мені подобається читати англійські книги, а також газети.
She is smart and she is also kind.
Вона розумна, а також добра.
I enjoy playing basketball and I also like swimming.
Мені подобається грати в баскетбол, а також я люблю плавати.
Отже, усі ці слова допомагають нам уточнити додаткову інформацію або вказати на подібність між різними частинами розмови, що робить їх важливим складником в англійській мові, а наш словарний запас різноманітнішим.
Store Image

🙌 Підтримати блог @fox

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: