Дисклеймер

Інформація на сайті tseivo.com є суб'єктивною та відображає особисті погляди та досвід авторів та авторок блогів.

Використовуйте цей ресурс як одне з декількох джерел інформації під час своїх досліджень та прийняття рішень. Завжди застосовуйте критичне мислення. Людина сама несе відповідальність за свої рішення та дії.

Природно-ресурсний чинник в економічній географії

Store Image

Під природно-ресурсним потенціалом (ПРП) розуміють сукупність природних ресурсів і природних умов, які розташовані в певних географічних межах, що забезпечують задоволення економічних, екологічних, соціальних, культурно-оздоровчих та естетичних потреб людини й суспільства.

Природні ресурси — умови життєдіяльності, які є прямим носієм і джерелом вартості на відміну від тих умов життєдіяльності, котрі є чинником формування споживчої і мінової вартості.
Природні умови впливають на ціну природного відтворення, транспортну складову використання природних ресурсів.

Класифікація природних ресурсів

За видами (належністю до складу явищ природи):
 • мінеральні, водні, земельні, лісові, рекреаційні, фауністичні
За вичерпністю і здатністю до відновлення:
 • вичерпні та невичерпні, відновні, невідновні, частково відновні природні ресурси
За напрямом використання:
 • паливно-енергетичні, мінерально-сировинні, продовольчі та ін. Виділяються ресурси одноцільового та багатоцільового використання
За технічними можливостями експлуатації:
 • реальні, потенційні (прогнози)
За господарським значенням:
 • ресурси національного, регіонального та місцевого значення
За технологічним циклом виробництва:
 • ресурси первинного походження та природно-техногенного — відходи виробництва та споживання
Інші поділи: за замінністю (замінні й незамінні), за впливом виробництва (зазнають шкідливого впливу, зазнають невеликого впливу, не зазнають впливу), за якістю (кожний вид природних ресурсів поділяється за класами, групами, типами та іншими класифікаційними одиницями)

Підходи до оцінки природних ресурсів

Рентний підхід — передбачає, що ціна на природний ресурс визначається залежно від попиту та пропозиції на ринку й пов’язана з величиною ренти.

Види ренти

 • Абсолютна рента — форма ренти, яку необхідно сплачувати власникові за будь-яку ділянку землі (звідси назва «абсолютна»), незалежно від якісних характеристик ресурсу, що на ділянці розміщено.
 • Диференціальна рента — додатковий чистий дохід користувачів ресурсів, пов’язаний із використанням середніх та кращих за якісними показниками видів ресурсів.
  Диференціальна рента I — виникає за рахунок різниці у якості ресурсу (наприклад, через місце розташування).
  Диференціальна рента II утворюється внаслідок інтенсивного ведення господарства за рахунок додаткових капіталовкладень.

Вилучення ренти

Частина ренти вилучається державою у вигляді рентних платежів і спрямовується на відновлення природно-ресурсного потенціалу країни.
Store Image

🙌 Підтримати блог @fox

Ви можете поширити цей допис у соцмережах, чим допоможете платформі цейво розвиватись (* ^ ω ^)

📝 Більше публікацій: